3 lutego 2020

Artur Więcek „Baron”

5 lutego 2020

Dariusz Starczewski

15 maja 2023

Grzegorz Zariczny

7 lutego 2020

Juliusz Chrząstowski

9 lutego 2020

Justyna Antoniak

10 lutego 2020

Karol Miękina

15 maja 2023

Katarzyna Chlebny

22 lutego 2021

Katarzyna Deszcz

11 lutego 2020

Katarzyna Gniewkowska

13 lutego 2020

Katarzyna Herman

15 maja 2023

Katarzyna Krzysztofek

15 lutego 2020

Krzysztof Orzechowski

19 lutego 2020

Lidia Bogaczówna

20 lutego 2020

Maja Barełkowska

23 lutego 2020

Małgorzata Piskorz

15 maja 2023

Michał Chołka

25 lutego 2020

Monika Bachowska

27 lutego 2020

Piotr Sieklucki

15 maja 2023

Tomasz Dajewski

15 maja 2023

Tomasz Schimscheiner

29 lutego 2020

Urszula Chowaniec