Zrealizuj swoje marzenie…… rozpocznij studia aktorskie!

 
 

Kierunek Aktorstwo - program studiów

Semestr I
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Literatura i dramat303
Wiedza o teatrze304
Podstawowy trening aktorski18010
Interpretacja prozy302
Wiersz302
Ruch sceniczny i taniec603
Wymowa452
Umuzykalnienie452
Przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Komunikacja interpersonalna
Specyfika pracy grupowej
201
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
Wychowanie fizyczne300
51030
Semestr II
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Literatura i dramat304
Przedmioty podstawowe do wyboru:
Wiedza o filmie
Akademia Polskiego Filmu
303
Podstawowy trening aktorski18010
Wymowa452
Umuzykalnienie452
Ruch sceniczny i taniec603
Interpretacja prozy302
Wiersz302
Język obcy302
Wychowanie fizyczne300
.
.
51030
Semestr III
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Przedmioty podstawowe do wyboru:
Kino współczesne
Kultura popularna
304
Warsztat aktora teatralnego906
Warsztat aktora filmowego604
Wiersz302
Wymowa452
Emisja głosu452
Warsztat wokalny604
Ruch sceniczny i taniec452
Praca nad ciałem452
Język obcy300
48030
Semestr IV
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Przedmioty podstawowe do wyboru:
Wiedza o kulturze
Kultura audiowizualna
304
Warsztat aktora teatralnego906
Warsztat aktora filmowego604
Wiersz302
Warsztat wokalny604
Wymowa452
Emisja głosu452
Ruch sceniczny i taniec452
Praca nad ciałem452
Język obcy302
48030
Semestr V
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Sceny aktorskie1208
Praca nad rolą302
Przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Estetyka
Filozofia
304
Wymowa452
Emisja głosu452
Piosenka aktorska604
Ruch sceniczny i taniec452
Praca nad ciałem452
Warsztaty mistrzowskie302
Język obcy302
48030
Semestr VI
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Przedmioty kierunkowe do wyboru:
Improwizacje aktorskie
Kreowanie roli w filmie
1208
Piosenka aktorska
604
Podstawowe zagadnienia reżyserii202
Ruch sceniczny i taniec452
Dialogue coaching - anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie457
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Technologia produkcji filmowej i telewizyjnej
Produkcja teatralna
303
Warsztaty mistrzowskie302
Język obcy302
.
38030
Semestr VII
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Teatr współczesny304
Przedmioty kierunkowe do wyboru:
Sceny teatralne
Sceny filmowe
909
Dialogue coaching - anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie457
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Animacja kultury
Podstawy przedsiębiorczości intelektualnej
Zarządzanie instytucją kultury
908
Warsztaty mistrzowskie302
.
.
28530
Semestr VIII
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Sceny teatralne757
Współpraca aktora z reżyserem202
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Dubbing i praca z mikrofonem
Stand-up
Podstawy scenariopisarstwa
Casting
Warsztaty lektorskie
Podstawy Scenografii
12012
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Doradztwo wizerunkowe
Warsztat prezenterski
303
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej304
Warsztaty mistrzowskie302
30530
Semestr IX
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Warsztat teatralny, przygotowanie dyplomu908
Warsztaty mistrzowskie302
Seminarium dyplomowe305
Praktyka zawodowa15
15030
Semestr X
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Warsztat teatralny, przygotowanie dyplomu12010
Seminarium dyplomowe305
Praktyka zawodowa15
.
15030
 

Kadra

Nasza wykładowcy to uznani Artyści Teatru i Filmu, Aktorki i Aktorzy najważniejszych polskich teatrów

Ludzie pracujący w branży filmowej zarówno przed, jak i za kamerą, tancerze, choreografowie, twórcy współczesnego teatru tańca

Ale przede wszystkim osoby z ogromnym doświadczeniem i aktywni zawodowo, co pozwala im na kontakt ze wszystkimi współczesnymi trendami w teatrze i filmie

 

Konsultacje dla kandydatów na studia aktorskie

Jeśli marzysz o aktorstwie i chcesz podjąć studia na kierunku aktorskim sprawdź swoje predyspozycje! Porozmawiaj, uzyskasz na pewno wiele cennych wskazówek, które pomogą przygotować się do egzaminu wstępnego! Bez stresu, w życzliwej atmosferze! Pozwól dostrzec swój talent. Skorzystaj!

Terminy konsultacji:


2 kwietnia Lidia Bogaczówna - 16:00 On-line
9 kwietnia Dariusz Starczewski -16:00 On-line
23 kwietnia Piotr Sieklucki -16:00 On-line
7 maja Krzysztof Orzechowski - 16:00 On-line
7 maja Tomasz Schimscheiner - 16:00 Stacjonarnie
14 maja Katarzyna Gniewkowska - 16:00 On-line
14 maja Katarzyna Deszcz - 16:00 Stacjonarnie
21 maja Katarzyna Herman - 16:00 On-line
21 maja Tomasz Schimscheiner - 16:00 Stacjonarnie
28 maja Juliusz Chrząstowski - 16:00 On-line
28 maja Dariusz Starczewski - 16:00 Stacjonarnie


Miło nam będzie jeśli przygotujesz (pamięciowo lub w czytaniu) krótki fragment poetycki lub prozatorski.
A może będziesz mógł coś zaśpiewać? Nie jest to obowiązkowe, ale łatwiej nam będzie ocenić Twoje predyspozycje.

Konsultacje są bezpłatne i odbywać się będą stacjonarnie i on-line (ZOOM - zgłaszające się osoby otrzymają link do spotkania online).

Prosimy o rezerwowanie konkretnego terminu i godziny (16:00-18:00) na Wydziale Aktorskim wysyłając wiadomość do piątku poprzedzającego konsultacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (podpisaną i zeskanowaną jako załącznik lub zawartą w treści maila) na adres: konsultacjeaktorstwo@afm.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych /pdf/; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych /pdf/
 

Kryteria przyjęć

Rekrutacja


O przyjęciu na studia decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.
Rekrutacja jest prowadzona od 16 maja do 9 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

Jeśli starasz się o przyjęcie na studia:
1. zarejestruj się w Serwisie Rekrutacyjnym
2. dokonaj opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 150 zł
3. złóż w Dziale Rekrutacji następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem (zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm - jak do dowodu osobistego),
• fotokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• nagranie video,
• dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 150 zł
• do wglądu: dowód osobisty lub w przypadku obcokrajowca paszport

Warunki przyjęć


1. Podstawą przyjęcia na studia na kierunku „aktorstwo” są wyniki egzaminu wstępnego.
2. Egzamin weryfikuje uzdolnienia artystyczne kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu aktora.
3. Egzamin jest przeprowadzany w systemie online.
4. Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
5. Egzamin odbywa się w języku polskim.

Wymagania egzaminacyjne1. Kandydat(tka) winien(na) dostarczyć swoją video-audio-wizytówkę, nieprzekraczającą 12 minut, złożoną z dwóch części:
a) Autoprezentacja (2-4 minuty) w której oprócz elementów biograficznych, powinno zawrzeć się wszystko to, czym kandydat chciałby się podzielić z komisją (np. pasje i zamiłowania, osiągnięcia artystyczne, zawodowe lub pozazawodowe, marzenia itp.)
b) Dowolny (6-8 minut) występ artystyczny przygotowany i wykonany przez kandydata(tkę), na który złożyć się powinny fragmenty utworu literackiego (wiersza lub prozy), fragment wokalny (np. piosenki) oraz fragment improwizacji ruchowej (np. tańca).

2. Prezentowane w nagraniu utwory powinny być dobrze opanowane pamięciowo i przygotowane w języku polskim. Dopuszcza się również wykonanie dodatkowego utworu w języku obcym celem zaprezentowania możliwości interpretacyjnych.

3. Nagranie powinno być poprawne technicznie, zarówno w obrazie jak i dźwięku (np. wykonane przy pomocy telefonu komórkowego). Kandydat(tka) powinien(na) wystąpić na jednolitym tle. W nagraniu kandydat(tka) powinien(na) być widoczny(na) zarówno w zbliżeniu, jak i w całej sylwetce.

4. Wiadomość z imieniem i nazwiskiem kandydata(tki) zawierającą link do nagrania video-audio wizytówki należy przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@afm.edu.pl przy użyciu serwisu do przesyłania plików (np. Wetransfer, Google), równocześnie z dostarczeniem kompletu wymaganych dokumentów. Dopuszcza się możliwość dostarczenia nagrania na nośniku zewnętrznym.

Kryteria kwalifikacji


Na podstawie przesłanych materiałów video komisja sprawdza warunki oraz predyspozycje kandydata(tki) do wykonywania zawodu aktora takie jak:

a) komunikatywność
b) wymowa
c) interpretacja utworów
d) muzykalność

Przyjęcie na studia


Kandydaci(tki), którzy(re) uzyskają wynik pozytywny z egzaminu są przyjmowani(ne) na studia do momentu wyczerpania limitu przyjęć.
Jeżeli liczba osób, które zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym jest większa niż limit przyjęć, o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.


Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie przekazana kandydatowi pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany w kwestionariuszu. W przypadku decyzji odmownej będzie stosowane doręczenie zgodne z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 

Harmonogram rekrutacji

Składanie podań: 16 maja - 9 września 2022 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc)

 

Opłaty

dziewczyna

Opłata semestralna w roku akademickim 2022/2023

6 500 zł

Opłata rekrutacyjna - 150 zł
Wpisowe - 400 zł (wpłaca Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego - w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji).

Elektroniczna rejestracja
 

Współpracujemy z...


Teatr Nowy w Krakowie założony został w 2006 roku przez Piotra Siekluckiego oraz grupę młodych artystów i absolwentów krakowskich uczelni (Dominika Nowaka, Tomasza Kireńczuka, Łukasza Błażejewskiego, Danę Bień oraz Marka Kutnika). Teatr zajmuje się promocją młodych artystów i współczesnej dramaturgii.

W jego repertuarze znajdują spektakle kontrowersyjne, odważnie przełamujące tabu i poruszające problemy współczesności . Najsłynniejsze, wielokrotnie nagradzane spektakle Teatru Nowego to m.in „Griga” wg opowiadań Czechowa, „Lubiewo” wg Michała Witkowskiego, „Wysocki. Powrót do ZSRR” Siekluckiego i Lubaszenki, „Filozofia w Buduarze” Markiza de Sade, „Versus” Radosława Rychcika, „Murzyni we Florencji” Vedrany Rudan, „Kobiety objaśniają mi świat” Iwony Kempy, „Wiedźmin. Turbolechita” Ziemowita Szczerka, „Dług” Jana Klaty oraz familijne spektakle „Akademia Pana Kleksa”, „Król Maciuś I”, „Było sobie życie”. Reżyserują tu uznani polscy twórcy, tacy jak Piotr Sieklucki, Iwona Kempa, Jan Klata, Błażej Peszek, Jakub Skrzywanek.

Przez 15 lat wyprodukowano przeszło 120 premier, zagrano 2 300 spektakli, w których zadebiutowało ponad 150 artystów. Teatr Nowy Proxima współpracował z uznanymi twórcami (m.in Edward Linde-Lubaszenko, Jerzy Stuhr, Bogdan Hussakowski, Krystyna Czubówna, Tadeusz Kwinta, Izabela Trojanowska, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Tomasz Schimscheiner, Iwona Kempa, Jan Klata), jak i artystami młodego pokolenia (m.in Radosław Rychcik, Bartosz Bielenia, Marcin Czarnik, Małgorzata Gorol, Szymon Kaczmarek, Julia Mark, Tomasz Schuhardt, Tomasz Nosiński, Maria Spiss, Łukasz Błażejewski, Paweł Szarek, Jakub Skrzywanek, Marta Sędzilasz, Marzena Ciuła, Martyna Krzysztofik, Urszula Kiebzak, Maciej Ferlak).

Działalność Teatru Nowego jako organizacji pozarządowej opiera się na popularyzacji najnowszej dramaturgii, scenicznych aktorskich i reżyserskich debiutach, produkcji spektakli teatralnych i koncertów, działalności społecznej, edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej. Teatr Nowy Proxima prowadzi również działalność społeczną, realizując projekty 60+ Nowy Wiek Kultury, Be Brave – młodzi w kulturze czy adresowane do młodych twórców Laboratorium Nowego Teatru.

W roku 2016 Teatr przeniósł się do nowej siedziby na krakowskim Kazimierzu do kamienicy na rogu ulic Krakowskiej i Skawińskiej, w pobliżu Placu Wolnica i pozyskał mecenasa strategicznego, Janusza Kadelę, prezesa przedsiębiorstwa inwestycyjnego Proxima-Service. W roku 2019 Janusz Kadela z rąk Prezydenta Miasta Krakowa otrzymał tytuł Mecenasa Kultury Roku za wspieranie m.in działalności teatralnej. Od tej pory nazwą instytucji jest Teatr Nowy Proxima.