Uwaga kandydaci na studia na kierunku aktorskim!

Dostosowując harmonogram rekrutacji na studia na kierunku aktorskim do przedłużenia przez Senat KAAFM, ze względu na szczególną sytuację związaną z pandemią koronawirusa SARS-COV2, rekrutacji na pozostałe kierunki studiów na Wasze dokumenty rekrutacyjne oczekujemy do 30 września 2020 r.
Dokumenty, które należy złożyć znajdziecie na stronie internetowej. Koniecznie przed złożeniem dokumentów pytajcie o szczegóły w dziale rekrutacji tel. 12 25 24 400, mail: rekrutacja@afm.edu.pl

W kwietniu 2020 roku ruszyła rekrutacja na studia aktorskie. Pierwsi studenci Aktorstwa rozpoczną zajęcia w październiku 2020. Pomożemy Ci zrealizować Twoje marzenie o Aktorstwie. Umożliwiamy studia na wysokim poziomie. Dajemy możliwość spotkania z twórcami i pedagogami, którzy wprowadzą Cię w arkana sztuki aktorskiej. Młodość łączymy z doświadczeniem.

Wiemy, że Twój talent potrzebuje uwagi, wrażliwości, dobrej, twórczej energii naszych wykładowców i wspólnej pracy, aby mógł w pełni rozkwitnąć.

Zrealizuj swoje marzenie…… rozpocznij studia aktorskie!

 
 

Kierunek Aktorstwo - program studiów

Semestr I
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Literatura i dramat303
Wiedza o teatrze304
Podstawowy trening aktorski18010
Interpretacja prozy302
Wiersz302
Ruch sceniczny i taniec603
Wymowa452
Umuzykalnienie452
Przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Komunikacja interpersonalna
Specyfika pracy grupowej
201
Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
Wychowanie fizyczne300
51030
Semestr II
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Literatura i dramat304
Przedmioty podstawowe do wyboru:
Wiedza o filmie
Akademia Polskiego Filmu
303
Podstawowy trening aktorski18010
Wymowa452
Umuzykalnienie452
Ruch sceniczny i taniec603
Interpretacja prozy302
Wiersz302
Język obcy302
Wychowanie fizyczne300
.
.
51030
Semestr III
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Przedmioty podstawowe do wyboru:
Kino współczesne
Kultura popularna
304
Warsztat aktora teatralnego906
Warsztat aktora filmowego604
Wiersz302
Wymowa452
Emisja głosu452
Warsztat wokalny604
Ruch sceniczny i taniec452
Praca nad ciałem452
Język obcy300
48030
Semestr IV
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Przedmioty podstawowe do wyboru:
Wiedza o kulturze
Kultura audiowizualna
304
Warsztat aktora teatralnego906
Warsztat aktora filmowego604
Wiersz302
Warsztat wokalny604
Wymowa452
Emisja głosu452
Ruch sceniczny i taniec452
Praca nad ciałem452
Język obcy302
48030
Semestr V
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Sceny aktorskie1208
Praca nad rolą302
Przedmioty poszerzające wiedzę z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
Estetyka
Filozofia
304
Wymowa452
Emisja głosu452
Piosenka aktorska604
Ruch sceniczny i taniec452
Praca nad ciałem452
Warsztaty mistrzowskie302
Język obcy302
48030
Semestr VI
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Przedmioty kierunkowe do wyboru:
Improwizacje aktorskie
Kreowanie roli w filmie
1208
Piosenka aktorska
604
Podstawowe zagadnienia reżyserii202
Ruch sceniczny i taniec452
Dialogue coaching - anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie457
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Technologia produkcji filmowej i telewizyjnej
Produkcja teatralna
303
Warsztaty mistrzowskie302
Język obcy302
.
38030
Semestr VII
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Teatr współczesny304
Przedmioty kierunkowe do wyboru:
Sceny teatralne
Sceny filmowe
909
Dialogue coaching - anglojęzyczny dialog w teatrze i filmie457
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Animacja kultury
Podstawy przedsiębiorczości intelektualnej
Zarządzanie instytucją kultury
908
Warsztaty mistrzowskie302
.
.
28530
Semestr VIII
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Sceny teatralne757
Współpraca aktora z reżyserem202
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Dubbing i praca z mikrofonem
Stand-up
Podstawy scenariopisarstwa
Casting
Warsztaty lektorskie
Podstawy Scenografii
12012
Przedmioty poszerzające kompetencje zawodowe, do wyboru:
Doradztwo wizerunkowe
Warsztat prezenterski
303
Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej304
Warsztaty mistrzowskie302
30530
Semestr IX
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Warsztat teatralny, przygotowanie dyplomu908
Warsztaty mistrzowskie302
Seminarium dyplomowe305
Praktyka zawodowa15
15030
Semestr X
PrzedmiotyIlość godzinPunkty ECTS
Warsztat teatralny, przygotowanie dyplomu12010
Seminarium dyplomowe305
Praktyka zawodowa15
.
15030
 

Kadra

Nasza wykładowcy to uznani Artyści Teatru i Filmu, Aktorki i Aktorzy najważniejszych polskich teatrów

Ludzie pracujący w branży filmowej zarówno przed, jak i za kamerą, tancerze, choreografowie, twórcy współczesnego teatru tańca

Ale przede wszystkim osoby z ogromnym doświadczeniem i aktywni zawodowo, co pozwala im na kontakt ze wszystkimi współczesnymi trendami w teatrze i filmie

 

Bezpłatne konsultacje online dla kandydatów na studia aktorskie

Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji online dla kandydatów na studia aktorskie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego!

Informujemy, że konsultacje zakończyły się

Podczas indywidualnej rozmowy będziesz mógł dowiedzieć się:

  • czy masz szansę zdać egzamin na studia aktorskie, jakie są Twoje braki, co musisz poprawić;
  • zdobyć informacje jak uczymy i kto będzie uczył.


Miło nam będzie jeśli przygotujesz (pamięciowo lub w czytaniu) krótki fragment poetycki lub prozatorski.
A może będziesz mógł coś zaśpiewać?
Nie jest to obowiązkowe, ale łatwiej nam będzie ocenić Twoje predyspozycje.

Konsultacje są bezpłatne.

Konsultacje mogą Ci pomóc, ale nie są obowiązkowe!

 

Kryteria przyjęć

na jednolite studia magisterskie na kierunku „aktorstwo” w roku akademickim 2020/2021

Zmiana sposobu przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na studia aktorskie. I etap egzaminu zostanie przeprowadzony w formie on-line.

Posłuchajcie Juliusza Chrząstowskiego: link

1. Podstawą przyjęcia na studia na kierunku „aktorstwo” są wyniki egzaminu wstępnego.
2. Egzamin wstępny dla kandydatów na kierunek „aktorstwo” weryfikuje uzdolnienia artystyczne kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu aktora.
3. Aby móc przystąpić do egzaminu należy dostarczyć do działu rekrutacji do dnia 8 września 2020 r. następujące dokumenty: wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z dołączonym zdjęciem (zgodnym z zasadami jak przy wydawaniu dowodu osobistego), potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN, świadectwo dojrzałości (na tym etapie wystarczy zwykła kserokopia) oraz nagranie video (link lub nośnik).
Dokumenty te należy przesłać pocztą lub dostarczyć do działu rekrutacji osobiście. Dopuszczalne jest również nadesłanie skanów dokumentów na adres: rekrutacja@afm.edu.pl. W przypadku przesyłania skanów dokumentów prosimy o przesyłanie ich razem z linkiem do nagrania video w jednej korespondencji.
UWAGA: integralną częścią kwestionariusza są zgody wymagane w związku z przetwarzaniem danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO), zgoda na przekazanie danych osobowych do MPK S.A. oraz zgoda na przekazanie danych osobowych do Microsoft Office 365. Na wydrukowanych dokumentach należy złożyć łącznie siedem podpisów!
4. Egzamin wstępny odbywa się w dwóch etapach.
5. Pierwszy etap egzaminu jest przeprowadzany w systemie online. Kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
6. Do drugiego etapu egzaminu dopuszczani są wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali wynik pozytywny na pierwszym etapie egzaminu.
7. Drugi etap egzaminu ma charakter konkursowy. Jego wynik decyduje o wpisaniu kandydata na listę studentów.
8. Przeprowadzenie, jak również forma przeprowadzenia tego etapu egzaminu będą uzależnione od sytuacji zagrożenia pandemią i obowiązków sanitarnych i będą uwzględniały bezpieczeństwo kandydatów i członków komisji.
9. Egzamin odbywa się w języku polskim.
10. Egzamin odbywa się w terminach ustalonych przez komisję rekrutacyjną i podanych do wiadomości kandydatów przez Dział Rekrutacji.
1etap

Pierwszy etap egzaminu

1. Pierwszy etap egzaminu odbywa się w formie online.
2. Kandydat (tka) winien (na) dostarczyć nagranie video nieprzekraczające 15 minut, w trakcie którego zaprezentuje:
a) swoją wizytówkę
b) wykona wiersz i fragment prozy z zestawu tekstów opublikowanych na stronie wydziału
c) zaśpiewa z podkładem lub bez piosenkę (z dowolnego repertuaru)
d) pokaże krótką improwizację ruchową do dowolnie wybranej muzyki.
3. Nagranie powinno być poprawne technicznie (zarówno w obrazie jak i dźwięku) i powinno pokazać kandydata (tkę) zarówno w zbliżeniu jak i w całej sylwetce. Kandydat (tka) powinni wystąpić na jednolitym tle.
4. Link do Nagrania video należy przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@afm.edu.pl przy użyciu serwisu do przesyłania plików np. WeTransfer, Google. W drodze wyjątku akceptowane będzie dostarczenie nagrania video na nośniku zewnętrznym np. płyta CD/DVD. Nagrania video należy dostarczyć do dnia 30 września 2020 r.
5. Pierwszy etap egzaminu bada warunki zewnętrzne oraz ogólne predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu aktora i obejmuje:
a) sprawdzian wymowy, w tym dykcji,
b) sprawdzian interpretacji wskazanych utworów oraz wyrazistości mowy i ciała
c) sprawdzian muzykalności.
6. Wszystkie prezentowane w nagraniu utwory powinny być dobrze opanowane pamięciowo i przygotowane w języku polskim. Dopuszcza się również wykonanie dodatkowego utworu w języku obcym celem zaprezentowania możliwości interpretacyjnych.
7. Na wynik pierwszego etapu składa się średnia ocen kandydatów na podstawie dostarczonego nagrania dokonana przez wszystkich członków komisji egzaminacyjnej.
8. Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu egzaminu jest podawana do wiadomości kandydatów w Dziale Rekrutacji. Dodatkowo kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu egzaminu są o tym informowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2etap

Drugi etap egzaminu

1. Drugi etap egzaminu obejmuje wykonywanie przez kandydatów ćwiczeń aktorskich zadanych przez komisję.
2. Ćwiczenia polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz uczuć / emocji. Tematy i okoliczności zadania są podawane przez komisję w trakcie trwania egzaminu.
3. Kandydatki powinny zaprezentować się komisji w sukniach lub spódnicach luźnych do kolan i lekkim obuwiu, natomiast kandydaci w długich spodniach i koszulach.
 
Komisja może również poprosić o zaprezentowanie utworu lub utworów przygotowanych przez kandydata na pierwszy etap egzaminu.
Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, przy czym za pozytywny uznaje się wynik 50 punktów lub więcej.

Szczegółowy tryb przeprowadzenia egzaminu oraz zasady oceniania kandydatów, ustala komisja rekrutacyjna i ogłasza nie później niż na dwa tygodnie przed egzaminem.
 

Harmonogram rekrutacji:

Do 30 września 2020 składanie podań.

Do dnia 30 września 2020 roku należy złożyć w dziale rekrutacji dokumenty uprawniające do przystąpienia do egzaminu:
- wydrukowany i podpisany kwestionariusz wraz z dołączonym zdjęciem (zgodnym z zasadami jak przy wydawaniu dowodu osobistego),
- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150 PLN,
- świadectwo dojrzałości (na tym etapie wystarczy zwykła kserokopia)
- nagranie video (link lub nośnik).
Dokumenty te należy przesłać pocztą lub dostarczyć do działu rekrutacji osobiście. Dopuszczalne jest również nadesłanie skanów dokumentów na adres: rekrutacja@afm.edu.pl. W przypadku przesyłania skanów dokumentów prosimy o przesyłanie ich razem z linkiem do nagrania video w jednej korespondencji.
UWAGA: integralną częścią kwestionariusza są zgody wymagane w związku z przetwarzaniem danych osobowych: zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO), zgoda na przekazanie danych osobowych do MPK S.A. oraz zgoda na przekazanie danych osobowych do Microsoft Office 365. Na wydrukowanych dokumentach należy złożyć łącznie siedem podpisów!

Terminy egzaminów ulegają zmianie

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu w terminie 5 dni od dnia opublikowania listy zakwalifikowanych do przyjęcia na studia należy uzupełnić dokumenty rekrutacyjne. W przypadku osób, które nadesłały wymagane do dopuszczenia do egzaminu dokumenty mailem, należy przedłożyć w dziale rekrutacji oryginały wymaganych dokumentów.
Osoby które nadesłały dokumenty mailem albo złożyły w formie papierowej zwykłą kserokopię świadectwa dojrzałości zobowiązane są dostarczyć do działu rekrutacji oryginał lub urzędowy odpis świadectwa lub jego kserokopię potwierdzoną przez notariusza lub radcę prawnego.
W przypadku złożenia lub okazania oryginału świadectwa dojrzałości jest on zwracany po sporządzeniu uwierzytelnionej kopii przez dział rekrutacji.

 

Opłaty

dziewczyna

Opłata semestralna w roku akademickim 2020/2021

10 000 zł

Opłata rekrutacyjna - 150 zł
Wpisowe - 400 zł (wpłaca Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego - w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji).

Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (Nr 60/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r.) w sprawie opłat za studia w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego dla osób przyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021. Zmienione zarządzeniem z 1 lipca 2020. - treść zarządzenia
Elektroniczna rejestracja