Zrealizuj swoje marzenie…… rozpocznij studia aktorskie!

 
 

Kierunek Aktorstwo

 

Kadra

Nasza wykładowcy to uznani Artyści Teatru i Filmu, Aktorki i Aktorzy najważniejszych polskich teatrów

Ludzie pracujący w branży filmowej zarówno przed, jak i za kamerą, tancerze, choreografowie, twórcy współczesnego teatru tańca

Ale przede wszystkim osoby z ogromnym doświadczeniem i aktywni zawodowo, co pozwala im na kontakt ze wszystkimi współczesnymi trendami w teatrze i filmie

 

Konsultacje dla kandydatów na studia aktorskie

Jeśli marzysz o aktorstwie i chcesz podjąć studia na kierunku aktorskim sprawdź swoje predyspozycje! Porozmawiaj, uzyskasz na pewno wiele cennych wskazówek, które pomogą przygotować się do egzaminu wstępnego! Bez stresu, w życzliwej atmosferze! Pozwól dostrzec swój talent. Skorzystaj!

Terminy konsultacji:


Konsultacje zostały zakończone

DOTYCZY REKRUTACJI 2023/24:


Miło nam będzie jeśli przygotujesz (pamięciowo lub w czytaniu) krótki fragment poetycki lub prozatorski.
A może będziesz mógł coś zaśpiewać? Nie jest to obowiązkowe, ale łatwiej nam będzie ocenić Twoje predyspozycje.

Konsultacje są bezpłatne i odbywać się będą stacjonarnie i on-line (ZOOM - zgłaszające się osoby otrzymają link do spotkania online).

Prosimy o rezerwowanie konkretnego terminu i godziny (16:00-18:00) na Wydziale Aktorskim wysyłając wiadomość do piątku poprzedzającego konsultacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (podpisaną i zeskanowaną jako załącznik lub zawartą w treści maila) na adres: konsultacjeaktorstwo@afm.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych: Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych /pdf/; Zgoda na przetwarzanie danych osobowych /pdf/
 

Kryteria przyjęć

Rekrutacja


O przyjęciu na studia decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez rektora.
Rekrutacja jest prowadzona od 15 maja do 8 września 2023 lub do wyczerpania limitu miejsc.

DOTYCZY REKRUTACJI 2023/24:
Jeśli starasz się o przyjęcie na studia:
1. zarejestruj się w Serwisie Rekrutacyjnym
2. dokonaj opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 150 zł
3. złóż w Dziale Rekrutacji następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem (zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm - jak do dowodu osobistego),
• fotokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
• nagranie video,
• dowód wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 150 zł
• do wglądu: dowód osobisty lub w przypadku obcokrajowca paszport

Warunki przyjęć


DOTYCZY REKRUTACJI 2023/24:
1. Podstawą przyjęcia na studia na kierunku „aktorstwo” są wyniki egzaminu wstępnego.
2. Egzamin weryfikuje uzdolnienia artystyczne kandydata oraz jego predyspozycje do wykonywania zawodu aktora.
3. Egzamin jest przeprowadzany w systemie online.
4. Egzamin kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym.
5. Egzamin odbywa się w języku polskim.

Wymagania egzaminacyjne

DOTYCZY REKRUTACJI 2023/24:
1. Kandydat(tka) winien(na) dostarczyć swoją video-audio-wizytówkę, nieprzekraczającą 12 minut, złożoną z dwóch części:
a) Autoprezentacja (2-4 minuty) w której oprócz elementów biograficznych, powinno zawrzeć się wszystko to, czym kandydat chciałby się podzielić z komisją (np. pasje i zamiłowania, osiągnięcia artystyczne, zawodowe lub pozazawodowe, marzenia itp.)
b) Dowolny (6-8 minut) występ artystyczny przygotowany i wykonany przez kandydata(tkę), na który złożyć się powinny fragmenty dwóch utworów literackich (prozy oraz wiersza rytmizowanego lub rymowanego), fragment wokalny (np. piosenki) oraz fragment improwizacji ruchowej (np. tańca).

2. Prezentowane w nagraniu utwory powinny być dobrze opanowane pamięciowo i przygotowane w języku polskim. Dopuszcza się również wykonanie dodatkowego utworu w języku obcym celem zaprezentowania możliwości interpretacyjnych.

3. Nagranie powinno być poprawne technicznie, zarówno w obrazie jak i dźwięku (np. wykonane przy pomocy telefonu komórkowego). Kandydat(tka) powinien(na) wystąpić na jednolitym tle. W nagraniu kandydat(tka) powinien(na) być widoczny(na) zarówno w zbliżeniu, jak i w całej sylwetce.

4. Wiadomość z imieniem i nazwiskiem kandydata(tki) zawierającą link do nagrania video-audio wizytówki w serwisie YouTube należy przesłać drogą mailową na adres: rekrutacja@afm.edu.pl, równocześnie z dostarczeniem kompletu wymaganych dokumentów. Dopuszcza się możliwość dostarczenia nagrania na nośniku zewnętrznym.

Kryteria kwalifikacji


Na podstawie przesłanych materiałów video komisja sprawdza warunki oraz predyspozycje kandydata(tki) do wykonywania zawodu aktora takie jak:

a) komunikatywność
b) wymowa
c) interpretacja utworów
d) muzykalność

Przyjęcie na studia


Kandydaci(tki), którzy(re) uzyskają wynik pozytywny z egzaminu są przyjmowani(ne) na studia do momentu wyczerpania limitu przyjęć.
Jeżeli liczba osób, które zaliczą egzamin z wynikiem pozytywnym jest większa niż limit przyjęć, o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów.


Informacja o wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie przekazana kandydatowi pocztą elektroniczną, na adres mailowy podany w kwestionariuszu. W przypadku decyzji odmownej będzie stosowane doręczenie zgodne z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego
 
 

Harmonogram rekrutacji

Składanie podań: 15 maja - 8 września 2023 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc)

 

Opłaty

dziewczyna

Opłata semestralna w roku akademickim 2023/2024

7 000 zł

Opłata rekrutacyjna - 150 zł
Wpisowe - 400 zł (wpłaca Kandydat przyjęty w wyniku postępowania rekrutacyjnego - w terminie 7 dni od wpisania na listę studentów albo otrzymania decyzji o przyjęciu na studia, a kserokopię dowodu wpłaty należy przedstawić w Dziale Rekrutacji).

Elektroniczna rejestracja
 

Współpracujemy z...


Teatr Nowy w Krakowie założony został w 2006 roku przez Piotra Siekluckiego oraz grupę młodych artystów i absolwentów krakowskich uczelni (Dominika Nowaka, Tomasza Kireńczuka, Łukasza Błażejewskiego, Danę Bień oraz Marka Kutnika). Teatr zajmuje się promocją młodych artystów i współczesnej dramaturgii.

W jego repertuarze znajdują spektakle kontrowersyjne, odważnie przełamujące tabu i poruszające problemy współczesności . Najsłynniejsze, wielokrotnie nagradzane spektakle Teatru Nowego to m.in „Griga” wg opowiadań Czechowa, „Lubiewo” wg Michała Witkowskiego, „Wysocki. Powrót do ZSRR” Siekluckiego i Lubaszenki, „Filozofia w Buduarze” Markiza de Sade, „Versus” Radosława Rychcika, „Murzyni we Florencji” Vedrany Rudan, „Kobiety objaśniają mi świat” Iwony Kempy, „Wiedźmin. Turbolechita” Ziemowita Szczerka, „Dług” Jana Klaty oraz familijne spektakle „Akademia Pana Kleksa”, „Król Maciuś I”, „Było sobie życie”. Reżyserują tu uznani polscy twórcy, tacy jak Piotr Sieklucki, Iwona Kempa, Jan Klata, Błażej Peszek, Jakub Skrzywanek.

Przez 15 lat wyprodukowano przeszło 120 premier, zagrano 2 300 spektakli, w których zadebiutowało ponad 150 artystów. Teatr Nowy Proxima współpracował z uznanymi twórcami (m.in Edward Linde-Lubaszenko, Jerzy Stuhr, Bogdan Hussakowski, Krystyna Czubówna, Tadeusz Kwinta, Izabela Trojanowska, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Tomasz Schimscheiner, Iwona Kempa, Jan Klata), jak i artystami młodego pokolenia (m.in Radosław Rychcik, Bartosz Bielenia, Marcin Czarnik, Małgorzata Gorol, Szymon Kaczmarek, Julia Mark, Tomasz Schuhardt, Tomasz Nosiński, Maria Spiss, Łukasz Błażejewski, Paweł Szarek, Jakub Skrzywanek, Marta Sędzilasz, Marzena Ciuła, Martyna Krzysztofik, Urszula Kiebzak, Maciej Ferlak).

Działalność Teatru Nowego jako organizacji pozarządowej opiera się na popularyzacji najnowszej dramaturgii, scenicznych aktorskich i reżyserskich debiutach, produkcji spektakli teatralnych i koncertów, działalności społecznej, edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej. Teatr Nowy Proxima prowadzi również działalność społeczną, realizując projekty 60+ Nowy Wiek Kultury, Be Brave – młodzi w kulturze czy adresowane do młodych twórców Laboratorium Nowego Teatru.

W roku 2016 Teatr przeniósł się do nowej siedziby na krakowskim Kazimierzu do kamienicy na rogu ulic Krakowskiej i Skawińskiej, w pobliżu Placu Wolnica i pozyskał mecenasa strategicznego, Janusza Kadelę, prezesa przedsiębiorstwa inwestycyjnego Proxima-Service. W roku 2019 Janusz Kadela z rąk Prezydenta Miasta Krakowa otrzymał tytuł Mecenasa Kultury Roku za wspieranie m.in działalności teatralnej. Od tej pory nazwą instytucji jest Teatr Nowy Proxima.