Katarzyna Herman
13 lutego 2020
Lidia Bogaczówna
19 lutego 2020


Krzysztof Orzechowski

Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor teatrów.

Urodził się w 1947 roku w Toruniu. Ukończył PWST – obecnie Akademia Sztuk Teatralnych – w Krakowie (Wydział Aktorski) i PWST – obecnie Akademia Teatralna – w Warszawie (Wydział Reżyserii). W 2012 r. otrzymał tytuł profesora sztuk teatralnych. Zagrał szereg ról aktorskich i zrealizował ponad 40 spektakli. Jako aktor pracował w Teatrze Komedia w Warszawie (1970-1975) i w Teatrze Dramatycznym m. st. Warszawy (1975-1986), a także – przez szereg lat – współpracował z Teatrem Polskiego Radia. W latach 1989-1996 był etatowym reżyserem w Teatrze Ludowym w Krakowie. Jako reżyser zrealizował spektakle m.in. w teatrach: Narodowym w Warszawie, Dramatycznym m.st. Warszawy, im. J. Kochanowskiego w Opolu oraz w teatrach krakowskich: Bagateli, Starym, Ludowym, im. J. Słowackiego. Pracował także w Teatrze Telewizji. Autor wielu scenariuszy i opracowań scenicznych. W latach 1997–1999 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Teatru Bagatela, a w 1999–2016 – Teatru im. Juliusza Słowackiego. Dzięki jego staraniom powstał Małopolski Ogród Sztuki, a także zrewitalizowano magazyn kostiumów i rekwizytów (dzisiejszy Dom Rzemiosł). W 2002 r. otworzył, wspólnie z Anną Dymną, Krakowski Salon Poezji, w którym sam wielokrotnie występował.

Od 1981 r. zajmuje się dydaktyką. Prowadził zajęcia na Wydziale Reżyserii Akademii Teatralnej. Nie stronił od działalności charytatywnej. Za swoje osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami branżowymi, samorządowymi i państwowymi – m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krakowską Złotą Maską, Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Nagrodą I st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Małopolski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem św. Brata Alberta, Medalem Polonia Minor, Odznaką „Honoris Gratia”. Autor książki wspomnieniowej Podróż do kresu pamięci (Wydawnictwo BOSZ 2015), a także trzech zbiorów felietonów wydanych przez TAiWPN Universitas: Teatr świata – świat teatru (2017), Zapiski z niełatwych czasów (2018) oraz W trzech zdaniach (2019).