Organizacja roku akademickiego 2021/2022
27 września 2021

4 październik 2021, godz. 09:40-10:25

budynek A 202,

Spotkanie poprowadzą prof. Krzysztof Orzechowski, mgr Juliusz Chrząstowski