Spotkanie organizacyjne dla I roku
27 września 2021

Organizacja roku akademickiego 2021/2022

semestr zimowy:

czas trwania: 4.10.2021–30.01.2022;
wolne: 1.11.2021, 11.11.2021, 23.12.2021–7.01.2022;
sesja egzaminacyjna: 31.01–13.02.2022; (niestacjonarni: 11.02–27.02.2022)
sesja poprawkowa: 21.02–6.03.2022; (niestacjonarni: do 13.03.2022)
przerwa semestralna: 14.02–20.02.2022;

semestr letni:

czas trwania: 28.02.2022-19.06.2022
wolne: 14–19.04.2022, 1-3.05.2022, 16.06.2022;
sesja egzaminacyjna: 20.06–1.07.2022; (niestacjonarni: 8.07–24.07.2022)
sesja poprawkowa: 5.09–25.09.2022; (niestacjonarni: 8.09–25.09.2022)